Archicom wyemitował obligacje o łącznej wartości 210 mln PLN