Obraz rynku nieruchomości w 2024 r. Prognozy, czynniki makroekonomiczne i wyzwania