Archicom z kolejną emisją obligacji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę banku ziemi i realizacje nowych inwestycji