Zarządzanie zmianą a zespoły wielopokoleniowe – potencjały i wyzwania