Archicom podsumowuje trzeci kwartał 2022 roku. Długofalowa strategia receptą na stabilizację w niepewnym otoczeniu rynkowym