W Łodzi uruchomiono pierwszy w Polsce osiedlowy punkt mobilności